ÿ <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <title>,d禰nmqj梲,4l5u錧眰鞻</title> <meta name="Keywords" content="癳塸Q,鞻z俤朓?4l錧5u錧,禰E\nm,?bK\,d禰,梲^qj躦" /> <meta name="Description" content="骮,d禰哊 N鍂S悀b闠禰,d禰lQ鳶?,d禰錘T骮nm0RkbkSuFO N鍂S悀b闠禰nmlQ鳶?禰虘梺夲?b5u縹 N鍂S N闠?Q~bNN4l5u錧? N韘*Y賍zzSbtT眰鞻? ?bK\梺夘O頞e坋?FO N鍂S愱T虘~b}Y^匬? +R舃胈, (W購虘颯錘~b0R╜剉E\禰}Y.^Kb!皊(W_薡 ÿ⿱NRu;mt婲豐梍鬴{弤g銐砆ÿ" /> <meta name="robots" content="all,follow" /> <meta name="alexaVerifyID" content="BZC0AGDE296idAdhhKLi5Q19i24" /> <meta name="google-site-verification" content="3wEA3ducM0CibhsCWkUY191ngoI8OUQ68bGoNP9_WBU" /> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gbk" /> <link rel="icon" type="image/ico" href="http://www.skykiwi.com/images/skykiwi.ico" /> <style type="text/css"> body, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, p, blockquote, dl, dt, dd, ul, ol, li, pre, form, fieldset, legend, button, input, textarea, th, td, img { margin: 0; padding: 0; } body, button, input, select, textarea { font:normal 14px/22px '甠o徟栄?, tahoma, Ariel, helvetica, sans-serif; } h1, h2, h3, h4, h5, h6 { list-style-type:none; } em { font-style:normal; } ul, li, dl, dt, dd { list-style: none; padding:0; margin:0; } a { text-decoration: none; color:#333;} a:hover { text-decoration: underline; color:#F60; } img { border:0px;} table { border-collapse:collapse; border-spacing: 0; } .fL { float:left; display:inline; } .fR { float:right; display:inline; } .clear { clear:both; height:0px; } .bL { border-left:1px solid; } .bR { border-right:1px solid; } .bT { border-top:1px solid; } .bB { border-bottom:1px solid; } .bcBlue { border-color:#028AA5; } body { background-color:#ccc; } .wrapper { width:800px; margin:0 auto; background-color:#fff; } .header { width:800px; height:100%; } .navigation { background: url(images/navigation.jpg) no-repeat; height: 47px; width: 800px; } .bicon1 { height: 43px; width: 143px; float: left; display: inline-block; overflow: hidden; margin-left: 43px; } .bicon2 { height: 43px; width: 143px; float: left; display: inline-block; overflow: hidden; margin-left: 6px; } .bicon3 { height: 43px; width: 136px; float: left; display: inline-block; overflow: hidden; margin-left: 6px; } .bicon4 { height: 43px; width: 135px; float: left; display: inline-block; overflow: hidden; margin-left: 3px; } .bicon5 { height: 43px; width: 140px; float: left; display: inline-block; overflow: hidden; margin-left: 3px; } .bicon1:hover { background: url(images/navigation_h.jpg) -43px 0 no-repeat; } .bicon2:hover { background: url(images/navigation_h.jpg) -192px 0 no-repeat; } .bicon3:hover { background: url(images/navigation_h.jpg) -341px 0 no-repeat; } .bicon4:hover { background: url(images/navigation_h.jpg) -480px 0 no-repeat; } .bicon5:hover { background: url(images/navigation_h.jpg) -618px 0 no-repeat; } .container { width: 800px; overflow:hidden; } .title_gardening { width: 800px; height: 50px; background: url(images/title_green.jpg) no-repeat; display:block; } .title_gardening h1 { font:bold 22px/26px '褳SO'; color: #379d04; margin-left: 358px; padding-top:14px;} .title_cleaning { width: 800px; height: 50px; background: url(images/title_orange.jpg) no-repeat; display:block; } .title_cleaning h1 { font:bold 22px/26px '褳SO'; color: #f37e3e; margin-left: 358px; padding-top:15px;} .title_electricion { width: 800px; height: 50px; background: url(images/title_green.jpg) no-repeat; display:block; } .title_electricion h1 { font:bold 22px/26px '褳SO'; color: #379d04; margin-left: 358px; padding-top:15px;} .title_proerty { width: 800px; height: 50px; background: url(images/title_orange.jpg) no-repeat; display:block; } .title_proerty h1 { font:bold 22px/26px '褳SO'; color: #f37e3e; margin-left: 358px; padding-top:15px;} .title_curtain { width: 800px; height: 50px; background: url(images/title_green.jpg) no-repeat; display:block; } .title_curtain h1 { font:bold 22px/26px '褳SO'; color: #379d04; margin-left: 358px; padding-top:15px;} .block { width:362px; height:236px; margin: 10px 18px;float:left; display:inline; border:solid 1px #a1a1a1; background-color:white; } .block .left { width: 145px; height: 155px; } .block .left img { width: 128px; height: 143px; margin:10px 7px 0 10px; } .block .right { width: 200px; height: 155px; overflow: hidden; margin-right:5px; border-bottom: dashed 1px #c3c3c3; } .block .right h1 { width: 200px; height: 26px; overflow: hidden; font:bold 18px/26px '甠o徟栄?; padding:7px 0; color: #379d04;} .block .right p { height: 114px; font:normal 12px/19px '甠o徟栄?; overflow: hidden; } .block .bottom { width: 362px; height: 83px;padding-left:10px;} .block .bottom h1 { font:bold 18px/26px '媅SO'; letter-spacing: 1px;} .block .bottom p { width: 350px; height: 48px; font:normal 12px/16px '甠o徟栄?; overflow: hidden;} .block .bottom a { color: blue; } .footerwp { line-height:22px; text-align:center; padding:15px 0 20px 0; font-size:12px; background:#FFF; width:800px; } .footerwp .ico { background:url(http://www.skykiwi.com/images/common/n.gif) no-repeat 0 -340px; padding-left:15px; } .copyright { font-family:Arial; } </style> </head> <body> <div class="wrapper"> <!-- START: HEADER --> <div class="header"> <img src="images/bg_header.jpg" width="800" height="445" alt="4l5u錧眰鞻" /> <div class="navigation"> <a href="#a1" class="bicon1"></a> <a href="#a2" class="bicon2"></a> <a href="#a3" class="bicon3"></a> <a href="#a4" class="bicon4"></a> <a href="#a5" class="bicon5"></a> </div> <img src="images/bg_introduction.jpg" width="800" height="120" alt="4l5u錧眰鞻" /> </div> <!-- END: HEADER --> <div class="clear"></div> <!-- START: LIST --> <div class="container"> <!-- START: GARDENING --> <div class="title_gardening" id="a1"> <h1>鞻z俤朓?/h1> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/jiesenhuayuan.jpg" alt="pg頷眰鞻"> </div> <div class="right fR"> <h1>pg頷眰鞻</h1> <p>NN眰鞻緥絜錧Nag櫉 ÿ眰鞻頞tte9e0s^W0鷶蛓I儺v0Deck(gs^餝0Fence(g鬡h03朓Q趆0眰`l鷁 0 iir蛓 i0鷶0Wx0Sb8x鏴4l錶S0癳ZP4l錶f廠0眰鞻緥鶴㑇0眰鞻鷁Q{He済㑇0蟸寶0N蘙,MQ9崶b鱊</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Jason Wu</h1> <p>Address: 162 Queens Rd Panmure Auckland<br> Web: <a href="http://blog.163.com/rj_design/" target="_blank";>blog.163.com/rj_design/</a><br> Phone: 09-2148275 / 021-1101692 </p> </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/baijiayuanyi.jpg" alt="~vsO鞻z?> </div> <div class="right fR"> <h1>~vsO鞻z?/h1> <p>鷶眰鞻0Wx x!cW橷 <br>jRI?h tet眰鞻 n袕僕>W 貧婼nmY橷f廠 <br>錬 gASYOt^錧\O蟸寶Tt剉鱊^轢輯 nf愝 fkIl輯GW颯</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>H朓Q乕</h1> <p>Hu: 022-0785325 / 09-5278123<br> David: 021-2319848 / 09-5288757 <br> </p> </div> </div> <!-- END: GARDENING --> <div class="clear"></div> <!-- START: CLEANING --> <div class="title_cleaning" id="a2"> <h1>禰E\nm</h1> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/zhoujielun.jpg" alt="hTm&O禰?elQ鳶"> </div> <div class="right fR"> <h1>hTm&O禰?elQ鳶</h1> <p>*nm0W飇 ÿ齎'Y媁緥Y ÿNNndT蛓al n ÿd枿嘆g虄0 *4lxm頞 Y ÿ0W飇蹚4l隷?r^ ÿ9Tr^0 *d杒 ÿ?e淾鑜孮 ÿckhcLr ÿo僅ecEN0颯鶴FUN翄f0 *FUNnm ÿ禰璣nm ÿ,deQ,d鶴nm0 *'Y媁貧婼4l猤 ÿNNnm?bv ÿ钖4l齣 ÿY橷 ÿf廠0</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Alex</h1> <p><br> Phone: 021910088 / 09-2156718 </p> </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/jinpaiqingjie.jpg" alt="褢LrnmlQ鳶"> </div> <div class="right fR"> <h1>褢LrnmlQ鳶</h1> <p>17t^NN蟸寶 趮酧,{N<br> 貧He@gk? NNnm梲^.<br> 貧NO婼睶mY橷 ÿ3栶Sf廠?<br> FUN ÿ禰璣N!k'`孴歔g g.<br> 0W飇,gx0Wb椮?nnm@g虄坢襨.<br> 癳E\eQO'Y TVIP貧h芉剉Nag櫉nm</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Sharon</h1> <p><br> Phone: 09-2733886 / 027-2733888 </p> </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/ecogreen.jpg" alt="ÿ~r偗s軴ÿECO GREEN)nm+0W飇nm"> </div> <div class="right fR"> <h1>ÿ~r偗s軴 ECO GREEN</h1> <p>8t^禰璣FUN蔛0W飇nm蟸寶釼ÿ罷(嵼O翄 ÿ0 gy橆v:癳鏴?bK\剉,d翉 ÿApartment townhouse0貧)n竸}lm0W飇ÿTRUCK MOUNTS:ghV ÿ?e淾cLr@gk ÿ⊿?b ÿkStm昐@b08T筶遬:g0甠鈒塸0⊿躦餝 ÿK\v 椞 ÿnm籹僼蔛钑梲 ÿY橷蔛钖齣nm0</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Michael Liu (\R)</h1> <p>Address: 9 Sunhaven Avenue, Glenfield, Auckland<br> Phone: 09-8806168 / 022-5288008 </p> </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/modengqingjie.jpg" alt="id{vnm"> </div> <div class="right fR"> <h1>id{vnm</h1> <p>(W絶5t^nm蟸寶 ÿ貧(嵪Tt鱊MO,颯錘衏汷ck膲GST6enc ,glQ鳶NN衏汷ÿ*,deQ,d鶴N!k'`nmÿS靊lQ覽 ÿ*歔gFUNnmÿ朤aU梌 ÿ濺lQ ÿR?T ÿ蕥@b ÿ錧係 ÿ燫筶賨I{ ÿ*N!k'`剉梌鷶,house艌頞nm*0Wgi ÿ'Yt體0Wb棝bIQSb!?籹僼nm*歔g禰璣nm g</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Ben</h1> <p><br> Phone: 021996086 </p> </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/gutterguys.jpg" alt="Gutter Guys"> </div> <div class="right fR"> <h1>v榼Y?bK\軴{Q</h1> <p>匭Y筶o <br>钖4l齣nm&魚頞&鬴bc<br>K\v権殝S睶m 稶o 稶o<br>Y橷貧婼睶m Eco睶m<br>Deck & fence & !cW橷 鷁 悓T魚<br></p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Fred</h1> <p><br> Phone: 021-0771858 </p> </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/sanhaoqingjie.jpg" alt="Gutter Guys"> </div> <div class="right fR"> <h1> N}YnmlQ鳶</h1> <p>}Y鱊W0"k螐eg5u═鈰0MQ9 N钑鱊0</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>\H?/h1> <p><br> Phone: 022-4663577<br> 甠酧: 0224663577 </p> </div> </div> <!-- END: CLEANING --> <div class="clear"></div> <!-- START: ELECTRICION --> <div class="title_electricion" id="a3" > <h1>5u錧4l錧</h1> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/jiajiakongtiao.jpg" alt="禰禰zz?> </div> <div class="right fR"> <h1>禰禰zz?/h1> <p>衏汷NNzz gÿ鱊 </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Joshua Yong</h1> <p>Address: Mt Roskill, Auckland <br> Web: <a href="http://www.absolutecool.co.nz" target="_blank">www.absolutecool.co.nz</a><br> Phone: 021-1845161 </p> </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/pacific.png" alt="*Ys^ m稱杅"> </div> <div class="right fR"> <h1>*Ys^ m稱杅</h1> <p>? zz?U,塠艌,魚頞,nm軴{Q g<br> 罷Lrÿ ?O2VENT禰璣-N.Y愇橕|邁ÿ<br> ?kSu魰鯺鰁愇橕|邁緥塠艌ÿ<br> ?髄`l燫韕緥YNN衏汷FU </p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Grace Wang</h1> <p>Address: 28 Torrens Road ÿEast Tamaki <br> Web: <a href="http://www.pacifichac.nz" target="_blank">www.pacifichac.nz</a><br> MQ9嶈bSbÿ0800-O2VENT&nbsp;&nbsp;&nbsp;Phone: 021-620176 </div> </div> <!-- END: ELECTRICION --> <div class="clear"></div> <!-- START: PROPERTY --> <div class="title_proerty" id="a4"> <h1>?bK\,d禰</h1> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/weicha.jpg" alt="甠錱?bK\纇Km"> </div> <div class="right fR"> <h1>甠錱?bK\纇Km</h1> <p>WeCheck甠錱?bK\纇Km ÿChris Pearce/f錬 g45t^鷁Q{蟸寶剉,g0WKIWI纇Km^ ÿ T鰁_N/f鑜孮剉LBPbXT0lQ鳶颯:N╜衏汷-N噀褘 g0b霳剉纇Kmu惇_ NZS4306:2005h芉0JT100%珗鰯L埵S褢崌:g刧颯0鬴Y鎷臽 ÿ鲖魜5ub耂b霳剉Q賨0</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Harvey Zhang</h1> <p>Address: 25 Northpark Ave, Northpark, Auckalnd <br> Web: <a href="http://www.wecheck.co.nz/" target="_blank">www.wecheck.co.nz/</a><br> Phone: 022-1665225 </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/kangnanbanjia.jpg" alt="穅`i,d禰lQ鳶"> </div> <div class="right fR"> <h1>穅`i,d禰lQ鳶</h1> <p>穅`ick膲,d禰 ÿ NNcLr鑜孮,d禰lQ鳶 ÿ MY3545藌筫'Y}徬?^GSM枹S_aSf ÿ菛(u蟸寶0N蘙,d禰釼 ÿ g凈Vÿ'Y-N\媁曧w?d禰 ÿ濺lQ,d翉 ÿhQK\SbS蔛癳鏴竳眥?U ÿ禰wQ禰5u腫X[蔛US鯪Y鯪諷 ÿ4t,d0唹講hQeYKQpQ0W:S ÿ蔛S沑T'Y蜽^</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Alan</h1> <p> Email: <a href="mailto: Kntranz2012@gmail.com"> Kntranz2012@gmail.com</a> <br> Phone: 09-2157442 / 021-983988 </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/tianxingzhuangxiu.jpg" alt=")YtQ艌頞lQ鳶"> </div> <div class="right fR"> <h1>)YtQ艌頞lQ鳶</h1> <p>)YtQ艌頞--╜禰E\魚剉枡 ÿ匭Y艌頞剉顣槝 ÿ賬b霳eg銐砆ÿ 匭9e ÿY燫鷁ÿ kStm癳 ÿ⊿?b艌頞ÿ 罼竳昫d ÿte橷ybppÿ 緗ZP筶o ÿ鱰x2?ÿ Deck鬡h ÿK\v橍~0</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Billy & William</h1> <p> <br> Phone: 021521288 / 0212539369 </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/llhome.jpg" alt=")YtQ艌頞lQ鳶"> </div> <div class="right fR"> <h1>L&L Home Ltd</h1> <p>o4lK\ --- N賨_銐砆N禰<br> ;u㑇  <br> ?e淾3u  <br> 鬴bcY橷  <br> 並b秅  <br> S钖^</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Leo</h1> <p> <br> Phone: 0800-969727 / 022-1678900 </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/yifengzhuanyewuding.jpg" alt="f螛-NNK\v?> </div> <div class="right fR"> <h1>f螛-NNK\v?/h1> <p>f螛-NNK\v榣Q鳶/fN禰錬 g?e淾D?崉vNNK\v榣Q鳶0lQ鳶NN蜰婲癳鏴K\v榠_r偄gK\b梽v塠艌N鬴bc0NN剉釼桚€:N╜衏汷gsO緥筫Hh蔛貧罷(崉v罷0</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Sandy SONG</h1> <p>Address: 15 Oakleigh Ave, Takanini, Auckalnd <br> Web: <a href="http://www.tradewindsgroup.co.nz" target="_blank">www.tradewindsgroup.co.nz</a><br> Phone: 021-08119119 / 09-8809728 </div> </div> <!-- END: PROPERTY --> <div class="clear"></div> <!-- START: CURTAIN --> <div class="title_curtain" id="a5"> <h1>梲^qj躦</h1> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/meijialibuyi.jpg" alt="sO=N梲^^z?> </div> <div class="right fR"> <h1>sO=N梲^^z?/h1> <p>癳梌_N,,{N禰齎匭Y迯曄~%?j_,衏汷賬╜gnoAm剉^z倵z^ÿ蟸%剏橆v:梲^.tm^. 鄐^. 縹^. T蛓Wl欶g. 奮 N(u罷. T蛓珗i^汷╜c ?MQ9岾m蠎孴塠艌._Ng魰 ÿMQ燫錧9 ÿyr+RP?0 </p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>RHQu</h1> <p>Address: 511A Mt Albert Rd ÿThree kings, Auckland<br> Web: <a href="http://www.no1hdf.co.nz/" target="_blank">www.no1hdf.co.nz/</a><br> Phone: 021-2941639 / 09-6251155 </p> </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/meijiachugui.jpg" alt="sOqj躦"> </div> <div class="right fR"> <h1>sOqj躦</h1> <p>Yt^,g0W蟸寶ÿNN癳鏴禰璣⊿躦 ÿFUN躦餝MR餝u塠艌蔛癳ÿ'Yt體餝bÿbc堒g孴mKb餝I{T蛓錧 z0 ?u,g0WO(?杗ogPg孴擭褢M戹Nÿ鱊 </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Terry Diao</h1> <p>Address: 3/1 Birmingham Rd, East Tamaki, Auckland <br> Email: <a href="mailto:sales@craftkitchenplus.co.nz">sales@craftkitchenplus.co.nz</a> <br> Phone: 021-358363 / 09-2738958 </p> </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/jiamanchuanglian.jpg" alt=" V厳z^"> </div> <div class="right fR"> <h1> V厳z^</h1> <p>b霳lQ鳶;N亯蟸%T蛓梲^ ÿ梲^h廠悇vyb裇孴鰱.U ÿ罷蛓P焗Q ÿ鱊k_剉梲^ ÿWl^ ÿ瘇 m篘Kb錧ZP誰 ÿ罷(O ÿ鱊 </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Rpg</h1> <p>Address: 34 Tiraumea Dr, Pakuranga, Auckland. <br> Phone: 09-9737626 / 021-0648523 </p> </div> </div> <div class="block"> <div class="left fL"> <img src="images/jinmachuanglian.jpg" alt="褢l殫z^"> </div> <div class="right fR"> <h1>褢l殫z^</h1> <p>*NN緥6R\OT_梲^ ÿ眫梲 ÿWl^ ÿ~v鯯^ ÿ俉魐^ ÿwS^ ÿ5u≧^<br> *yb裇鰱.U梲^h廠ÿWl欶g ÿ蔛梲^M戹N<br> *MQ9 N钑緥 ÿKm蠎 ÿ鱊ÿ<br> *矉趮酧 ÿ軴(嵪ÿ</p> </div> <div class="clear"></div> <div class="bottom"> <h1>Jamie Zang</h1> <p>8 Austin Brave Place, Favona, Auckland <br> Phone: 09-2000196 / 022-0629988 </p> </div> </div> <!-- END: CURTAIN --> </div> <!-- END: LIST --> <div class="clear"></div> <!-- START: FOOTER --> <div class="footerwp"> <p><a href="http://em.skykiwi.com/aboutus.html" target="_blank" class="ico"> sQ嶯)Y魚</a> | <a href="http://em.skykiwi.com/english.html" target="_blank">About Us</a> | <a href="http://em.skykiwi.com/termsofuse.html" target="_blank">O(uag>k</a> | <a href="http://em.skykiwi.com/privacy.html" target="_blank">悥羪餢f</a> | <a href="http://em.skykiwi.com" target="_blank">^JT g</a> | <a href="http://em.skykiwi.com/contactus.html" target="_blank">T€鹼b霳</a> | <a href="http://em.skykiwi.com/aboutus_join.html" target="_blank">踒$嵆~隭</a> | <a href="http://bbs.skykiwi.com/member.php?mod=regsky.php" target="_blank">OXT鑜孮</a></p> <p>Copyright <span style="font-family:Arial;">&copy;</span> 1999-2014 SKY GROUP HOLDINGS LTD, All Rights Reserved.</p> </div> <!-- END: FOOTER --> </div> </body> <!-- START: Google Analyse --> <script type="text/javascript"> var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); </script> <script type="text/javascript"> try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-4716393-5"); pageTracker._setDomainName("skykiwi.com"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {} </script> <!-- END: Google Analyse --> </html>